X
Glemt Passord?
ELLER

Informasjon kurs i Trondheim

Vår kursavdeling i Stavanger har vært i drift siden 2001 og vi tilbyr nå også kurs i Trondheim, i tett samarbeid med Rune Hjelen. I Trondheim tilbyr vi deltakerne et flott verksted med seks kvalitetsdreiebenker av merket Vicmarc (samme type benker som vi har benyttet i Stavanger), alle utstyrt med Stronghold chucker. På hver plass er det også et stort utvalg av Hamlet og Sorby dreiejern til både vanlig dreiing og for litt mer spesielle prosjekter. I tillegg finnes jo alle de andre småtingene som trengs: passer, skyvelær, borchuck, planskive, osv.

Høst 2019/vår 2020 blir det dessverre ingen kurs i Trondheim. Følg med for oppdatering!

I kursrommet, som befinner seg på Blussuvoll skole v/Tyholttårnet, er det også montert en stor Startrite båndsag med sagehøyde 335mm. Her finnes også Oneway slipejigg og Tormek våtsliper fullt utstyrt med aktuelle jigger, og en hel del annet nødvendig utstyr. Men alt dette utstyret er lite verdt hvis ikke læreren yter sitt til at elevene har godt utbytte av kurset. Rune Hjelen har lang erfaring med tredreiing og treskjæring. Rune jobber til daglig på Universitetet Nord innen Kunsthåndverk. Han er utdannet pedagog, har i tillegg svennebrev i treskjærerfaget, samt en mastergrad i tradisjonskunst. Han har levert flere utsmykninger og prosjekter til både offentlige og private kunder. Han har også holdt tredreiekurs for oss i Stavanger. Tilbakemeldingene fra deltakere både i Stavanger og Trondheim er meget gode og vi kan trygt anbefale et kurs med Rune i Trondheim. Besøk gjerne hans nettside www.hjelen.no eller besøk siden trekurs.runehjelen.no for bilder og mer info.

 
 

 

Kurslokaler

Kurset arrangeres på Blussuvoll skole, like ved Tyholttårnet, Lillebergveien 7, 7052 Trondheim. Det er god parkeringsplass ved skolen. Rune kan kontaktes på tlf 92236257.


Overnatting:  Vi har avtale med Thon Hotels med gunstige betingelser. Les mer her. (Søk etter hotel i Trondheim)


Undervisningstid

Kursene starter fredag kl 18.00 til kl 22.00, lørdag/søndag fra kl 9.00 om morgenen og varer til kl 17.00
Læreren legger inn pauser etter behov. Lunch serveres ca kl 12.30.

Ved hver arbeidstasjon finnes nødvendig utstyr til dreiingen. Her finner du Vicmarc dreiebenk, Stronghold chuck, nødvendige Hamlet og Sorby dreiejern, passer, borchuck m.m. Forbruk av sandpapir, oljer, etc belastes med kr 100,- for hver deltaker. Emner kommer i tillegg, kjøpes av kursholder.
Det er selvsagt anledning til å bringe eget verktøy og lærer kan være behjelpelig med sliping av jern. Husk også egnet bekledning. Siste dagen, etter kurset, er Rune Hjelen behjelpelig hvis du ønsker å gjøre en god handel etter endt kurs.


Betingelser

Vi tar forbehold om endringer i programmet og forbeholder oss retten til å avlyse kurs som har for liten påmelding.
Husk derfor å kontakte oss før reise bestilles.

Påmeldingen til kurset er bindende. I utgangspunktet betales kurset ved påmelding. Kr 1000,- av innbetaling ansees som depositum.

Avmelding 4 uker før aksepteres og depositum/kursavgift tilbakebetales.
Ved avbud senere enn 4 uker før kursstart blir depositum ikke tilbakebetalt, men overskytende beløp betales tilbake. Ved avmelding senere enn 2 uker blir kurset fullt belastet/ingen tilbakebetaling. Unntak kan gjøres ved legeerklæring. Årsaken til at vi har såvidt strenge betingelser er at vi har  forpliktelse overfor kurslærer, dekning av utgifter til reise, lønn osv. og ved avbestillinger kan dette medføre tap for oss. Vær derfor nøye med å overholde avbestillingstider, og husk at påmeldingen er bindende. 


VELKOMMEN TIL KURS I TRONDHEIM!   Høst 2019/vår 2020 blir det dessverre ingen kurs i Trondheim. Følg med for oppdatering!

KONTAKT OSS
Sjøhagen 2, 4016 Stavanger 51 88 68 00 E-post: post@verktoyas.no